Lejekontrakt

UDLEJNINGSAFTALE

Mellem Uhre Kro ( MB Invest Cvr-nr.: 43943537 ), Uhre Byvej 16, 7330 Brande og

Lejer

Navn: __________________________________________________________________________________ Adresse: ________________________________________________________________________________ Telefon: _________________________________________________________________________________ E-mail: _________________________________________________________________________________ Indgås følgende aftale for leje af Uhre Kro:

Lejeperioden

Overtagelse af lejemålet: Dato

Tilbagelevering af lejemålet: Dato

Depositum

Depositum på kr. 1.000,- skal være indgået på vores konto senest 3 dage efter reservering. Overførsel af beløb betragtes som accept af udlejningsaftalens indhold.

Ved indbetaling bedes du angive navn og lejedato i beskedfeltet.
Depositum tilbagebetales efter endt lejemål, såfremt betingelserne i lejekontrakten er blevet opfyldt. Leje
Prisliste se hjemmeside
.......
Gildesal (inkl. Bar og Køkken):
Krostue (inkl. Bar og Køkken):
Gildesal + Krostue (inkl. 2 x Bar og Køkken)

Bankkonto: Jyske bank Registreringens nr.: 7621 Konto nr.: 2174858

Antal døgn
Antal døgn _________ Antal døgn _________

Samlet pris
Samlet pris _________ kr Samlet pris _________ kr


Udlevering af nøgle

Udlevering og aflevering af sker ved henvendelse til: Michael Bundgaard 27875978 eller Thomas Månsson 22924835

Afbestilling

Ved aflysning af lejemålet vil depositum ikke blive tilbagebetalt, medmindre andet aftales.

Ansvar

  • Al service vaskes og sættes på plads.

  • Køkkenet og inventar skal rengøres, dvs. ovn, komfur, køleskab, borde og vaske.

  • Stole og borde sættes i depot.

  • Gulve i hele lejemålet fejes og vaskes.

  • Døre og vinduer lukkes og lys slukkes. Yderdørene låses.

  • Affald afleveres i udvendige affalds containere, dog ikke flasker og glas, her kan benyttes nærmeste

    flaskecontainer.

Lejer hæfter for det udlånte inkl. adgangsveje og for sine gæsters opførsel.

Lejer skal sikre, at der tages hensyn til kroens naboer, specielt vedrørende parkering, udendørsophold, musik (vinduer og døre skal holdes lukkede) og støj i almindelighed......

Der er borde og stole og service til 100..... personer i Gildesalen..

Der er borde og stole og service til 25..... personer i Krostuen.

Uhre Kro er et røgfrit hus, og rygere henvises til at gå udendørs.

Lejer medbringer selv duge/viskestykker/karklude/affaldssække/toiletpapir o.l.

Der er mulighed for at få leveret fest menuen udefra og eventuel diverse tilbehør til festen (duge, pynt m.v.) gennem Haebels Catering.

Ønsker lejer at betale for rengørings service af lokaler, koster dette 2000,- og formidles gennem Habels Catering.

Dato og underskrift:

_________________________________________ Udlejer (Uhre kro)

Dato og underskrift:

________________________________________ Lejer